Express-Miejski.pl

Co dalej z linią kolejową Strzelin – Kondratowice?

Obecnie transporty kamienia przeładowywane są z ciężarówek do wagonów przy elewatorze fot.: bom

Tiry nadal niszczą drogi, a mieszkańcy czekają na otwarcie linii kolejowej, którą pociągi woziłyby urobek z kamieniołomów.

Chodzi o uruchomienie dawnego odcinka linii kolejowej nr 319. W latach osiemdziesiątych składy kursowały przez m.in. Strzelin, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki. Linię jednak zlikwidowano. Od tamtej pory urobek z kamieniołomów w Górce Sobockiej transportują do Strzelina tiry.
- Drogi są zniszczone, a ludzie narzekają na hałas. Pękają też budynki. Najwięcej zniszczeń powstało w Karszowie. Dodam, że nawierzchnia jezdni nie jest dostosowana do tonażu ciężarówek. Mieszkańcy czekają na decyzję władz – mówi radny Piotr Litwin.
Temat niszczenia drogi był omawiany wielokrotnie na zebraniach wiejskich. Sprawa ciągnie się od dziesięciu lat. Pojawił się postulat, aby samorządy gmin Strzelin i Kondratowice przejęły od PKP kilkukilometrowy odcinek torów. Tak też się stało. Ostatecznie pociągi miały przewozić kruszec i ze Strzelina miał on być rozwożony koleją po całej Polsce.
- Wożenie urobku torami odciążyłoby drogi. Obecnie ciężarówki transportują granit z kopalni w Górce Sobockiej do Strzelina. Wysypywany on jest w pobliżu elewatorów i ładowany „fadromami” na wagony – dodaje Piotr Litwin.
Rok temu podpisano wstępne porozumienie między gminami a urzędem marszałkowskim. Na zebraniach byli obecni m.in. radna sejmiku województwa Anna Horodyska, burmistrz Dorota Pawnuk, Jerzy Michalak, członek zarządu województwa i wicemarszałek Ewa Mańkowska. Chodziło o modernizację torów i wykarczowanie krzaków na szlaku. Linia miała zostać uruchomiona w kwietniu tego roku. Niestety tak się nie stało.

Co dalej z uruchomieniem linii? O to zapytaliśmy urzędników marszałka

Agnieszka Zakęś, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego podtrzymuje dotychczasowe stanowisko dotyczące konieczności udrożnienia linii kolejowej nr 319 na odcinku Strzelin – Kondratowice dla ruchu towarowego, pozwalającego na wywóz kruszyw z kopalni zlokalizowanych w okolicach Kondratowic, stąd też nie może być mowy o zwieszeniu sprawy. Obecnie linia została przejęta od PKP i stanowi własność Gminy Strzelin i Gminy Kondratowice. Obie gminy, w związku z tym, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) jest autoryzowanym zarządcą infrastruktury, wystąpiły z propozycją przekazania powyższej linii w zarządzanie DSDiK.

Niestety stan techniczny infrastruktury na taj linii uniemożliwia wznowienie ruchu pociągów towarowych bez przeprowadzenia prac odtworzeniowych. Z tego też względu aktualnie prowadzone są prace nad oszacowaniem zakresu i kosztów niezbędnych prac remontowych oraz pozyskaniem środków finansowych na ten cel. Wskazanie dokładnego realnego terminu udostępnienia linii dla przewoźników towarowych jest na obecnym etapie niemożliwe, nie mniej jednak dokładane są wszelkie starania, aby było to możliwie jak najszybciej.

Jacek Bomersbach

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA