Express-Miejski.pl

Zawiadomienie o likwidacji Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”

Powiat Ząbkowicki

Zawiadomienie o likwidacji Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”

OGŁOSZENIODAWCA: „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
CZAS TRWANIA: 2018-06-30 do 2018-09-30

Likwidator „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 7
Regon 001032500, NIP 8870000442
Nr KRS 0000187418

 

Zawiadamia o otwarciu likwidacji spółdzielni na podstawie:

- Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 1/WZ/2018 z dnia 21.02.2018 r
- Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 1/WZ/2018 z dnia 07.03.2018 r

Spółdzielnia została postawiona w stan likwidacji z dniem 07.03.2018 r.
Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

 

Likwidator
Renata Mroczek

Telefon kontaktowy 74 8151 554

„Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców

REKLAMA


REKLAMA