Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2019-02-04 do 2019-02-19

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 7/I/GN-2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr: 118, AM-4, Obręb Osiedle Wschód o pow. 42,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Żeromskiego 1 z przeznaczeniem na teren pod istniejącym kioskiem handlowym trwale niezwiązanym z gruntem. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 193,20 zł plus należny podatek VAT. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 29.01.2019 r. do dnia 19.02.2019 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 23; tel. 74 8 165 314. 

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


REKLAMA