Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Sławęcin

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Sławęcin

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2019-05-28 do 2019-06-18

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 28.05.2019 r.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

 

Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 28 maja 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 51/3.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28.05.2019 roku do dnia 18.06.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA