Express-Miejski.pl

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-05-31 do 2021-06-17

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 27.05.2021 r.

 

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

- Zarządzeniem Nr 190/2021 z dnia 27 maja 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/26.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28.05.2021 roku do dnia 17.06.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA